У нашым архіве маюцца дакументы, якія могуць пацвердзіць:

• Працоўны стаж, вучобу; знаходжанне ў дзіцячых дамах;

• Факт пражывання ў Беларусі для атрымання беларускага грамадзянства;

• Год нараджэння - па пасляваенных пагаспадарчых кнігах, (пры адсутнасці дакументаў ЗАГСаў), таксама па пагаспадарчых кнігах наводзім даведкі аб нацыянальнасці, удакладненні імя і прозвішча і інш.;

• Гвалтоўны згон у Германію ў гады Вялікай Айчыннай вайны і інш. больш поўную інфармацыю аб наяўнасці (отсутсвіе) неабходных дакументаў у архіве вы зможам атрымаць па тэлефоне (80176) 581145.

Варта адзначыць, што ў нас няма дакументаў, якія дазваляюць складаць генеалагічныя дрэва, як гэта робіць, напрыклад, Нацыянальны гістарычны архіў, але некаторыя звесткі пра сваякоў мы даем.

Апісанне

Перыяд 1919-1939 гадоў прадстаўлены дакументамі устаноў і арганізацый былой польскай дзяржавы на тэрыторыі Заходняй Беларусі (Браслаўскага, Вілейскага, Дзісненскага, Дунілавіцкага, Маладзечанскага, Ашмянскага, Пастаўскага, Свянцянскага паветаў Віленскага ваяводства і Валожынскага павета Навагрудскага ваяводства): Віленскага ваяводскага кіравання і Віленскага акруговага зямельнага кіравання, поветовых староств і камендатур дзяржпаліцыі, гарадскіх судоў, упраўленняў гминных рады, поветовых зямельных упраўленняў, поветовых камітэтаў па надзяленню зямлёй, Барунскай дзяржаўнай настаўніцкай семінарыі і інш. асаблівую цікавасць уяўляюць дакументы акруговых выбарчых камісій па выбарах у Сейм і Сенат Польшчы, якія дазваляюць наводзіць даведкі біяграфічнага характару, г.зн. пацвярджаць факт пражывання чалавека ў дадзенай мясцовасці, год нараджэння, род заняткаў. Матэрыялы фондаў польскага перыяду характарызуюць палітыку Польскай дзяржавы ў адносінах да нацыянальных "крэсаў", якой ў той час з'яўлялася Заходняя Беларусь, дзейнасць палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Маюцца дадзеныя аб стане прамысловасці, правядзенні аграрнай рэформы, хутарызацыі сялянскіх гаспадарак і ліквідацыі сэрвітуту, аб структуры земляробства, становішчы працоўных і г. д.

Комплекс дакументаў за 1939-1941 гг. з'яўляецца вельмі няпоўным, але ён характарызуе палітыку ўрада, мясцовых саветаў па правядзенні нацыяналізацыі, канфіскацыі прыватнаўласніцкіх прадпрыемстваў і будынкаў, пачатак калектывізацыі сельскай гаспадаркі і г.д. найбольш каштоўным у гэтым комплексе з'яўляецца фонд Вілейскай абласной пракуратуры, які змяшчае ўнікальныя дакументы аб рэпрэсіях у адносінах тысяч жыхароў Вілейскай вобласці.

Асноўны комплекс дакументаў архіва складаюць дакументы пасляваеннага перыяду(1944-2018 гг.): Маладзечанскай вобласці - да 1960 года, затым чатырох раёнаў, якія абслугоўваюцца дзяржархівам - матэрыялы Маладзечанскага аблвыканкама, рай (Гар)выканкамаў (у тым ліку ліквідаваных), прадпрыемстваў прамысловасці, сельскай гаспадаркі, культуры, народнай адукацыі, аховы здароўя і інш.

Па стане на 01.01.2022 года на захоўванні ў архіве знаходзіцца 1736 фондаў (280710 спраў) за 1919-1941, 1944-2018 гады, з іх - 45654 справы 149 фондаў польскага перыяду і 1587 фондаў 235056 адзінак захоўвання савецкага і постсавецкага перыядаў.

Больш поўныя звесткі аб складзе і змесце дакументаў, якія захоўваюцца ў нашым архіве, можна знайсці на сайце "Архівы Беларусі" ў раздзеле "Фондавы каталог Дзяржаўных Архіваў Рэспублікі Беларусь"